Nordhordlandshallen

Juvikstølen 25, Isdalstø

Karate

Veldig kort fortalt er karate er et selvforsvarssystem utviklet på Okinawa, Japan. Ordet er sammensatt av de japanske ordene, kara (som betyr tom), og te (som betyr hånd). Karate (tom hånd) symboliserer at utøveren (karateka) er ubevæpnet, men bruker armer og bein som våpen. I karate bruker man for det meste spark og slag til å forsvare seg med. I tillegg har man diverse kaste- og låseteknikker.

Det finnes to hovedmåter å trene karate på: den originale formen for karate med fokus på selvforsvar, og sportskarate. Det sistnevnte er den formen for karate som har blitt popularisert de siste ti-årene og som er den formen man utøver på vanlige stevner. Dagens sportskarate har på mange måter fjernet seg fra opphavet av kampkunst som selvforsvar. En sports-karatekas karriere slutter når han har nådd en viss alder, mens en original karateka kan trene og forbedre seg hele livet. Selv om kroppen blir tregere med årene vil hans sinn bli skjerpet og hans kunnskaper vokse. Han lærer å kontrollere seg selv, og å kontrollere situasjoner. Han lærer selvrespekt, og gjennom trening med andre lærer han å respektere andre..