Innkalling og saksliste til årsmøte 2018. NB ! Nytt sted for avholdelse av møte.


Som informert om tidligere legges herved ut dokumenter til årsmøte i Nordhordland Karateklubb mandag 19.mars kl. 19.30.  NB !! årsmøte blir avholdt i Hagellia 6,5916 Isdalstø. Bygget ligger under Hagelsundbroen (Knarvikbroen) ned mot den gamle fergekaien og blir også kalt Dampen.  Ring på ringeklokken til Argonville AS

Innkalling og saksliste årsmøte mars 2018

Årsmelding NHKK 2018

Kontingent 2018

Vel møtte.

Mvh,

Styret