Innkalling til årsmøte i Nordhordland Karateklubb

Til medlemmene i Nordhordland Karateklubb (NHKK)

Bergen/ Lindås 30.1.2018

Innkalling til årsmøte i Nordhordland Karateklubb (NHKK)

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordhordland Karateklubb.  Årsmøtet avholdes onsdag 7.mars 2018 kl.19.00 i kantina i Nordhordlandshallen (Juvikstølen 25, 5916 Isdalstø)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21.februar til

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider www.gojukai.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Se også dette dokument som pdf. 2018 Innkaling til årsmøte NHKK

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret