Nordhordlandshallen

Juvikstølen 25
5916 Isdalstø

Innkalling til årsmøte i Nordhordland Karateklubb

Til medlemmene i Nordhordland Karateklubb (NHKK)

Bergen/ Lindås 30.1.2018

Innkalling til årsmøte i Nordhordland Karateklubb (NHKK)

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordhordland Karateklubb.  Årsmøtet avholdes onsdag 7.mars 2018 kl.19.00 i kantina i Nordhordlandshallen (Juvikstølen 25, 5916 Isdalstø)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 21.februar til info@gojukai.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider www.gojukai.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Se også dette dokument som pdf. 2018 Innkaling til årsmøte NHKK

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret