Innkalling til årsmøte NHKK

Styret innkaller herved til årsmøte i Nordhordland Karateklubb.  Årsmøtet avholdes onsdag 27.mars 2019 kl.19.00 i kantina i Nordhordlandshallen (Juvikstølen 25, 5916 Isdalstø)

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13.mars 2019 til

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider www.gojukai.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Link til innkallingen finnes her

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret NHKK