Innmeldingsskjema

Innmeldingsskjema Nordhordland Karateklubb (NHKK)
Nordhordland Karateklubb ønsker deg velkommen til å trene sammen med oss i en seriøs og interessant klubb. Fyll ut dette skjemaet for å bli medlem:
*
*
*
 / 
 / 
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Er det noen hensyn som bør tas (sykdom, adferd eller lignende) kan det være i alles interesse at trenerne er informert, slik at eventuelle hensyn kan tas. Eventuelle helseopplysninger, attester o.l. kan leveres til trenerne og skal ikke sendes elektronisk.
*
I forbindelse med treninger, gradering, konkurranse eller lignende er det av og til ønskelig å ta bilder eller film av aktiviteten og således utøverne/medlemmet.Bilder og eventuell film kan bli benyttet på klubbens hjemmesider på nett eller på klubbens Facebook og/eller Instagram e.l. sider.Noen ganger kan også slike bilder komme i pressen ifb. med omtale av klubben og dens aktiviteter.
*
Ta med et bilde av utøveren i størrelse passbilde med navn bakpå, og leverer dette til din trener. Vi trenger dette for å lage ditt karatepass som vi brukes ved fremtidige graderinger.I tillegg kan du gjerne laste opp et bilde nedenfor.

Treningsavgiften for første halvåret/semesteret er NOK 1 200,- for alle nybegynnere. Da er drakt, belte og jakkemerke inkludert i prisen.

  • Beløpet skal betales til: Nordhordland Karateklubb, kontonr. 3632 50 78922
  • Ta med bekreftelse på betaling for utdeling av drakt og belte.
  • Drakt og belte blir utdelt på faste dager som blir opplyst om på trening og eller våre Facebook sider.
  • Jakkemerke skal sys på venstre side av drakten i brysthøyde.

Når treningsavgiften er betalt, er utøvere forsikret på trening gjennom Norges Idrettsforbund / Norsk kampsportforbund). Har du mor/far/barn eller søsken som er medlem, så gjør oss oppmerksom på dette da det er familierabatt i klubben.

Etter første halvår/semester er det 1. måneds oppsigelse, som gjelder fra den siste dag i måneden. Det betyr at det er den måneden man sier opp + ut kommende måned oppsigelsestid som gjelder.  For at oppsigelsen skal være gyldig må man sende mail til:

I denne mailen må man oppgi fullt navn samt fødselsdato på utøveren som skal slutte. Det er også fint om du gir beskjed til din trener at du skal slutte.

Det er viktig at dere også leser notatet «Velkomstbrev og praktisk informasjon til nybegynnere i Nordhordland Karateklubb» som blir delt ut.

Ved spørsmål ifb. med innmelding eller noe annet, kan dere kontakte en av trenerne, styret eller klubben via klubbens Facebooksider https://www.facebook.com/NordhordlandKarateklubb eller hjemmesiden der dere også finner mer informasjon om klubben, karate etc.

En utskrift at det elektroniske søknadsskjemaet skal signeres av medlemmet eller det foresatt(e) dersom medlemmet er under 18 år.

Vi gjør oppmerksom på at dine persondata blir oppbevart hos klubben samt informasjon som kreves fra Norges Idrettsforbund / Norges Kampsportforbund blir sendt dit. For vår til enhver tid gjeldene personvernerklæring se våre hjemmeside www.gojukai.no.

Ved innsendelse av dette skjemaet vil du få tilsendt en kopi på oppgitt(e) mailadresse(r). Skriv ut og signer skjema og ta det med på trening til din trener sammen med "passbilde" av utøveren.

Velkommen på trening!