Nordhordlandshallen

Juvikstølen 25
5916 Isdalstø

NB ! Ny adressen for avholdelse av årsmøte

På grunn av at kantinen i Nordhordlandshallen er opptatt er årsmøte mandag 19.mars flyttet til Hagellia 6, 5916 Isdalstø. Bygget ligger under Hagelsundbroen (Knarvikbroen) ned mot den gamle fergekaien og blir også kalt Dampen.  Ring på ringeklokken til Argonville AS

Her er kart link til adressen hvor årsmøte avholdes mandag 19.mars kl. 19.30

https://goo.gl/maps/sYpeeosa2rv

 

 

 

 

 

 

 

Vel møtte.

Mvh,

Styret