Ny dato for årsmøte i Nordhordland Karateklubb

Årsmøte i Nordhordland Karateklubb er utsatt til mandag 19.mars kl. 19.30.  Årsmøtet avholdes i kantina i Nordhordlandshallen (Juvikstølen 25, 5916 Isdalstø)

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmesider www.gojukai.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret