Nytt styre er valgt i NHKK

På årsmøte i NHKK 16.1.17 ble følgende styre valgt
Leder: Paul Johannesen
Nestleder: Morten Dale
Styremedlem/sekretær: Sigve Eldøy
Styremedlem/økonomiansvarlig: Geir Anders Kolås
Styremedlem: Tonje Vollset
Vara 1: Anita Zookermani
Vara2: Monica M. Amundsen

Ungdomskontakt: Bernt Rydland Olsen