På trening

På trening

Karate er en idrett med gamle tradisjoner som vi tar vare på under hver trening. Dispiplin er en viktg del av karate. For nybegynnere kan det kanskje av og til virke noe spesielt hvordan vi starter og avslutter hver trening. Siden Karate er fra Japan, bruker vi også Japanske ord på spark, slag, blokker, når vi teller etc.

Helt kort skal vi prøve å gjøre rede for hvordan en normal trening hos oss er:

Vi starter og avslutter treningen med å stille opp på rekke. De høyest graderte står lengst til høyre. Vi bukker for å vise respekt til våre grunnlegere, mestere og hverandre på følgende måte:

  • Shomeni, rei – Hilsing til vår dojo – treningssal
  • Kaisaini, rei – Hilsing til Chojun Miyagi, grunnlegger av Goju Ryu
  • Yamaguchi saiki shihani, rei  – Hilsing til Goshi Yamaguchi, Øverste leder av Goju kai
  • Senseini, rei, Hilser på våre Sensei – NKK sine 3.dan og 4.dan instruktører. Sensei betyr mester og lærer
  • Sempani, rei – Hilser på våre Sempani – NKK sine svart belter og trenere. Sempai betyr senior mentor
  • Botogani, rei – Hilser på hverandre

Deretter deler vi opp i grupper og kjører oppvarming og lett tøying.

Hovedtreningen består i hovedsak av 3 elementer:

1. Kihon (grunnteknikker)

Denne delen består av grunnleggende trening, hvor vi lærer de grunnleggende spark-, slag- og blokkeringsteknikkene. Disse repeteres og terpes, slik at de stadig blir bedre og mer naturlige. Vi trener både på enkeltteknikker og teknikker satt sammen i kombinasjoner. God basic er grunnsteinen for videre utvikling i kata og kumite.

2. Kata (mønster)

KataKata er selve hjertet i de fleste karatesystemene, selve arven fra «gamledager». En kata består av en rekke teknikker og bevegelser, satt sammen i et fast mønster som skal simulere en kampsituasjon. Antallet teknikker varierer fra et tyvetalls og oppover, forskjellig fra kata til kata.
Antall kataer kan variere fra stilart til stilart. Kataene kan sammenlignes med en database, hvor all informasjon ligger lagret. Denne informasjonen er alt fra enkle selvforsvarsteknikker til mer avanserte detaljer med slag og spark og blokkeringer.

For å kunne gradere videre til neste grad, skal du gjennom din grads kata.

3. Kumite (kamp)

Kumite er kampdelen i karate. Tidligere kunne dette gå ganske hardt for seg, spesielt i tiden før og under 2. verdenskrig. En vanlig treningskamp kunne da ofte resultere i brukne ribbein, utslåtte tenner, knekte neser og det som verre var. Forståelig nok forsøkte man siden å finne en tryggere måte å trene kumite på. Full kontakt var ikke forsvarlig og ingen kontakt var ikke realistisk nok. Man kom til slutt fram til det vi i dag kaller «skintouch«.

D.v.s. at vi lærer å kontrollere teknikkene til en slik grad at vi stopper slaget idet man berører motstanderen. Dette krever selvfølgelig god kontroll og beherskelse, og det er en av grunnene til at kihon (basic) er så viktig. I karate legger man stor tyngde på det å beherske teknikkene riktig, slik at ingen kommer til skade. Slagene er kun ment for å skape et visst bilde av hva som hadde skjedd i fri kamp. Man begynner kumite-trening først med avtalte teknikker og går gradvis videre til fri sparring.

Gradering

Gradering blir gjort for å stadfeste at vi har utviklet våre kunnskaper og ferdigheter innen karate. Alle som trener karate bærer et belte rundt livet som viser hvilken gradering man har. Gradering skjer som oftest hvert halve år. Les mer om vårt Graderingssystem.

Legg igjen en kommentar